Meniu

Politica de confidențialitate

Generalități

Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de SC FSS Distributie Romania SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social înStr Padurea Craiului Nr 1 Bl B2 Sc 6 Et5 Ap 241, Sector 3, Bucuresti , cod unic de înregistrare RO47071733 (denumită în continuare ”FSS Distributie Romania”). Utilizarea website-ului nostru https://rofss.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”) sau achiziţia produselor comercializate de FSS Distributie Romania prin intermediul Site-ului (”Produse”) reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

FSS Distributie Romania acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră. Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) este foarte importantă, astfel că protecția datelor și a confidențialității reprezintă o prioritate pentru noi. Procesarea Datelor de către FSS Distributie Romania se realizează în acord cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi a legislatiei naţionale aplicabile.

Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții și Politica de utilizare cookie-uri.

Colectarea și utilizarea datelor


Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat, solicitări guvernamentale sau în alt mod, la solicitarea imperativa si indreptatita a Institutiilor Statului cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastra personale in scopuri absolut necesare actului de comert fara nici o alta utilizare si vom supraveghea atent angajatii societatii care au contact cu aceste date in vederea pastrarii sigure a acestora conform prevederilor legale in vigoare la data emiterii prezentei informari.

Puteți utiliza site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să comandaţi produse online, să primiţi newsletter-ele noastre sau să ne contactați pentru orice motiv, va trebui să ne furnizați datele personale în timpul procesului de înregistrare. Acestea sunt: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, CNP (exclusiv pentru procesarea comenzilor cu valoare peste 10.000 lei) după caz, dacă astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”):
i. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract:
(a) crearea unui cont de utilizator pe website-ului nostru https://trailblazer.ro/;
(b) plasarea şi procesarea comenzilor dvs.;
(c) procesarea plăţilor pentru produsele pe care le-aţi comandat;
(d) expedierea comenzilor prin curier;
(e) în general, pentru gestionarea relațiilor comerciale cu dvs. (sau compania pe care o reprezentaţi), pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a onora comenzile (inclusiv activități/servicii conexe), pentru gestionarea evenimentelor, pentru a vă transmite comunicări privind derularea contractului (prin email, SMS sau telefonic) şi pentru furnizarea oricăror servicii aferente contului dvs. de utilizator şi comenzilor plasate prin intermediul website-ului nostru https://trailblazer.ro/; în cazul în care achiziţionaţi Produse pentru şi în numele unei companii, declaraţi pe propria răspundere că aveţi capacitatea deplină de a reprezenta şi angaja în mod legal compania în numele căreia plasaţi o comandă pentru Produse prin intermediul Site-ului.
ii. în cazul în care v-ati exprimat consimţamantul expres pentru prelucrare:
(f) putem utiliza informațiile dvs. pentru a vă contacta, dacă avem consimțământul dvs. în acest sens, atunci când este cazul, în legătură cu noi oferte sau servicii și oferte speciale care credem că sunt de interes pentru dvs. sau pentru a vă trimite comunicări de marketing sau newslettere; putem analiza profilul dvs. de client și preferințele dvs. și efectua campanii de marketing prin instrumente automatizate, vă putem contacta prin SMS sau prin e-mail în funcţie de opţiunea exprimată la momentul abonării
(g) generarea notificărilor prin Browser WebPush, setare care permite Site-ului să notifice utilizatorilor mesaje noi sau conţinut actualizat, cât timp Browser-ul de navigare pe internet este deschis şi au fost acordate permisiunile specifice (puteţi permite sau dezactiva cu ușurință notificările și puteţi controla modul în care apar aceste notificări);
iii. atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind FSS Distributie Romania potrivit reglementărilor aplicabile:
(h) utilizăm informațiile personale pentru a menține o evidență a activităților comerciale în scopuri legale, administrative și de audit, inclusiv întocmirea documentelor financiar contabile şi efectuarea raportărilor către autorităţile fiscale sau către orice organisme competente potrivit legii;
(i) utilizăm informațiile personale pentru îndeplinirea obligaţiilor de cunoaştere a clientului, atunci când avem aceasta obligaţie, şi pentru adoptarea măsurilor de prevenire şi combatere a operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism.
iv. atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale FSS Distributie Romania:
(j) pentru raportare financiară între companiile afiliate, inclusiv pentru atingerea obiectivelor dezvoltare şi profitabilitate, performanță operațională, achiziții și constatarea şi exercitarea drepturilor în justiţie;
(k) efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacție a clienților cu privire la produsele şi serviciile FSS Distributie Romania;
(l) este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine ce produse și servicii preferați;
(m) prelucrăm datele cu caracter personal aparţinând reprezentaţilor (legali sau convenţionali) şi persoanelor de contact pentru clienţii persoanele juridice, atunci când achiziţionaţi Produse pentru şi în numele unei companii.

Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de către FSS Distributie Romania, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (EU) nr. 679/2016), legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile. Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.

Aveți obligația de a furniza FSS Distributie Romania date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor prezentei Politici de confidențialitate care va determina, cu efect imediat, închiderea contului de utilizator si anularea comenzilor. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete.

Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care FSS Distributie Romania nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, comenzile sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca FSS Distributie Romania să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Înregistrarea unui cont de Utilizator şi plasarea comenzilor


Produsele sunt disponibile exclusiv pe bază de comandă, generată de către un utilizator înregistrat, prin intermediul contului său de utilizator. Înregistrarea contului de utilizator se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui si prenumelui, adresei de e-mail, a numărului de telefon mobil și a unei parole. Plasarea comenzilor se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui şi prenumelui, a numărului de telefon mobil, adresei de livrare şi de facturare. În timp ce facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror parole sau alte informații referitoare la contul de utilizator. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de plasare a unei comenzi. Raporturile născute între FSS Distributie Romania şi fiecare Utilizator care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei comenzi sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor şi prezentei Politici de Confidenţialitate.

Procesarea plăţilor


FSS Distributie Romania poate cere informații privind cardul de debit sau de credit și poate solicita să introduceți astfel de informații pe Site exclusiv în scopul procesării plăţii produselor comandate. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare şi plată prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica efectuarea plăţilor conducând la anularea comenzii. Suplimentar, pentru comenzi ce depăşesc suma de 10.000 (zecemii) lei, vă vom solicita introducerea CNP (exclusiv în cazul cumpărătorilor persoane fizice), pentru a raspunde obligaţiilor legale ale FSS Distributie Romania privind întocmirea corespunzătoare a documentelor financiar contabile.
Utilizatorul declară şi garantează că (i) are dreptul legal să utilizeze cardul bancar indicat sau altă(e) metode de plată în legătură cu achiziţia produselor şi că (ii) informaţiile furnizate FSS Distributie Romania în scopul efectuării plăţii sunt reale, corecte şi complete. Prin furnizarea informaţiilor, Utilizatorul autorizează FSS Distributie Romania să debiteze respectivul card bancar cu sumele aferente produselor achiziționate. În plus, Utilizatorul acordă FSS Distributie Romania dreptul de a furniza informaţii procesatorilor de plăţi în scopul procesării tranzacţiilor.
FSS Distributie Romania îşi rezervă dreptul de a refuza sau de a anula comanda, în cazul în care se suspectează comiterea unor fraude sau efectuarea unor tranzacţii neautorizate sau ilegale.

Asistență și suport


Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul sau produsele comercializate sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea FSS Distributie Romania la adresele din secțiunea ”Contact” de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către FSS Distributie Romania, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics


Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să vedeți Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Link-uri


Ocazional, site-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul FSS Distributie Romania și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că FSS Distributie Romania nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către FSS Distributie Romania sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către FSS Distributie Romania.

Destinatarii datelor


Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. FSS Distributie Romania poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai FSS Distributie Romania (de ex. furnizori de plăţi online, furnizori servicii de curierat, furnizori servicii de e-mail marketing, consultanții legali și financiari) cu care FSS Distributie Romania a încheiat acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru Scopurile Prelucrării pentru care datele au fost iniţial colectate. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal partenerilor nostri.
FSS Distributie Romania poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina FSS Distributie Romania în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. FSS Distributie Romania poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor FSS Distributie Romania sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Transferul datelor


Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Perioada de retenție


Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după încheierea relaţiilor comerciale, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după expirarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi:
(a) șterse sau distruse în siguranță; sau
(b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).
Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi imediat șterse dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail sau SMS.

Securitate


Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vom răspunde prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.
Drepturile persoanelor vizate
Renunțare.În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs. (spre ex. atunci cand aţi optat pentru primirea comunicărilor de marketing/ newsletters), puteți să vă retrageți oricând consimțământul.
Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.
Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.
Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri:
pe perioada care îi permite FSS Distributie Romania să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca FSS Distributie Romania să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a apărarea unui drept în instanță. În cazul în care v-ați opus prelucrării, FSS Distributie Romania va verifica dacă există interese legitime pentru prelucrare care prevalează drepturilor pe care le invocaţi, urmând să va comunicam rezultatul acestor verificări.
Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:
în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor; dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului; în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor; dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile FSS Distributie Romania. Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii FSS Distributie Romania implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.
Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.
Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.
Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.
Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.
Modificări
Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact


În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:
Pentru e-mail: office@rofss.ro În scris: prin poştă sau curier la adresa Str Padurea Craiului Nr 1 Bl B2 Sc 6 Et5Ap 241, Sector 3, Bucuresti – cu menţiunea: în atenţia responsabilului FSS Distributie Romania cu protecţia datelor.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare.

Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în oricecaz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.